var jsI18Nwylaczony = 'wyłączony'; var jsI18Nniski = 'niski'; var jsI18Nsredni = 'średni'; var jsI18Nwysoki = 'wysoki'; var jsI18Nbrak = 'brak'; var jsI18Nhasla = "'Hasła muszą spełnić ' + poziom[mySecuritePasswordPSL] + ' poziom zabezpieczeń!'"; var jsI18N992c528edf95d9491905ad1b390393ba = 'Pobranych pozycji: '; var jsI18N0de7cea212b69f38a52efbb44607582f = 'Użytkownikowi nie przypisano żadnej roli.\n Czy chcesz kontynułować?'; var jsI18Nd259b0141ff1de0e0d6e0cf2ac1a3fe3 = 'Prosze wpisać pytanie.'; var jsI18N6108816be3a12c7718d032fec415733d = 'Zaznacz jako nieprzeczytane'; var jsI18N333c1d7546054123932253911b2fc492 = 'Zaznacz jako przeczytane'; var jsI18N1fe4f28f283fb6cc476e6e2632f22a8a = 'Pobranych nowych pozycji'; var jsI18Nb54dd8961f02ce7dbb71f32f273bf6ac = 'Nazwa musi zawierać przynajmniej 3 znaki.'; var jsI18Nec242c0d33f3dc2b722133d1c22d154d = 'Nazwa może zawierać maksymalnie 100 znaków.'; var jsI18N6b71b3058614827767f3ed3f49282030 = 'Czy napewno chcesz usunąć załącznik?'; var jsI18N986461ed38bf17bc9e7e02ca3c7d8e2e = 'usuń'; var jsI18N6b71b3058614827767f3ed3f49282030 = 'Czy napewno chcesz usunąć załącznik?'; var jsI18N6b71b3058614827767f3ed3f49282030 = 'Czy napewno chcesz usunąć załącznik?'; var jsI18N986461ed38bf17bc9e7e02ca3c7d8e2e = 'usuń'; var jsI18Na3f8333ac8755f0351823f03694ba41a = 'Musisz określić adresatów tej wiadomości.'; var jsI18N3562b3b00363cb4c5a5b6a0e25c59acd = 'Okno czatu zostanie zamknięte\nCzy kontynuować?'; var jsI18N455ff2cc749ed0d515582ff20286f51f = 'Okienko nie mogło zostać zamknięte automatycznie!\nProszę zamknąć okno czatu.'; var jsI18N0b47fd1b47ef0e4269b219127246831e = 'Tytuł musi zawierać conajmniej 5 znaków!'; var jsI18N81f2b02d1442a17294de62cb0ebf3bfe = 'Tytuł może zawierać maksymalnie 255 znaków!'; var jsI18N63bef6187e3896125f70856079b47b7d = 'Treść musi zawierać conajmniej 3 znaki!'; var jsI18N3c65219640aef7ddecb318a7bc27eee4 = 'Uwaga!!!\nNie ukończyłeś testu\nUzyskany wynik nie zostanie zapisany.'; var jsI18Ne9cfa4e8ff817faa171cbcc6b31bbe87 = 'Wartość mnożnika musi zawierać się w przedziale 0.01 - 1'; var jsI18Ne9cfa4e8ff817faa171cbcc6b31bbe87 = 'Wartość mnożnika musi zawierać się w przedziale 0.01 - 1'; var jsI18N069a04f9f204afb2c4d0371665cccf17 = 'Pole nazwa nie może być puste.'; var jsI18N63a054f0f3a9a03878a16089a74106cf = 'Pole nazwa może zawierać maksymalnie 50 znaków.'; var jsI18Ne8616ca64db2517f3064cba616e5876f = 'Pole nazwa może zawierać maksymalnie 512 znaków.'; var jsI18Ndcad1e27bbc2220574ac3b6681258406 = 'Pole URL nie może być puste.'; var jsI18N8d2999267251287792b552729fec6c14 = 'Dodaj'; var jsI18Nd7ad9de52f4f8d2ce347a875100c93de = 'W tej chwili nie można edytować danej pozycji.'; var jsI18Neefd425221c5c9e9d0d8b6e8bb7a90c4 = 'Zapisz'; var jsI18N8d2999267251287792b552729fec6c14 = 'Dodaj'; var jsI18N327901a406600dcd9ec58eba06e8ec8c = 'Anuluj'; var jsI18Neec0d8e4359979657219493da0819f64 = "'Pole '+name+' musi zawierać przynajmniej '+min+' znaki(ów).'"; var jsI18N642f2a4f7323736a7ce4d529ee0ad808 = 'Należy podać nazwę parametru i jego wartość.'; var jsI18N986461ed38bf17bc9e7e02ca3c7d8e2e = 'usuń'; var jsI18N8bc2c5e7cfb6f7ba9b0626f29ee7b7ca = 'Brak'; var jsI18N5d043dff334c03cdadde03a5589f36c2 = 'Pole [Nazwa] nie może być puste!'; var jsI18Ne431642f5ba2a24b6005afcc8d142693 = 'Nie zapisana grupa zostanie utracona.\nCzy chcesz kontynułować?'; var jsI18Nea108a6eddcbeaec52b1bb00dbf6f710 = 'Nowa grupa'; var jsI18N34dc0d706c982504f1a8838fe1ed93fb = 'Pobranych pozycji'; var jsI18N1636f7f31b7d0430ec9fae7e8bc0d38c = 'Nie zapisane listy uczestników zostaną utracone.\nCzy chcesz kontynułować?'; var jsI18Ne431642f5ba2a24b6005afcc8d142693 = 'Nie zapisana grupa zostanie utracona.\nCzy chcesz kontynułować?'; var jsI18Ncb8fcfb651d9c37c23ce04ba289a59e2 = 'brak opisu'; var jsI18N883bff7c00749571f39061638cb7d65d = 'Wystąpił błąd podczas modyfikacji danych!'; var jsI18N9f8e3bf2d38613d53b97056b65a0d05e = "'Pole '+nazwa+' musi mieć conajmniej 3 znaki!'"; var jsI18N38c5387350d3635841bcf6de480f169a = 'Błąd w trakcie dokonywania zapisów na szkolenie.'; var jsI18N5db4e4f95b0e13ab197fcb52775e8961 = 'wypisać z'; var jsI18Na80bd141b284250ac8f79fa66db09665 = 'zapisać na'; var jsI18N5db4e4f95b0e13ab197fcb52775e8961 = 'wypisać z'; var jsI18N4a8519a9c82f90297955d0896693a774 = 'dostępne'; var jsI18N5f8de974a3793d2d02bd133cadf8755d = 'rejestracja zakończona'; var jsI18N18144a52e0ab0417932d87bf084491ae = 'brak'; var jsI18N6fd2dc01f98af9cbb4df22850bfd3118 = "'Czy na pewno chcesz się '+query+' : '+name+' ?'"; var jsI18N38c218e241cb493b4c065f98fddc105f = 'zapisz'; var jsI18N29f9beda7777805315919407250affdb = 'zapisany'; var jsI18N34dc0d706c982504f1a8838fe1ed93fb = 'Pobranych pozycji'; var jsI18N1fe4f28f283fb6cc476e6e2632f22a8a = 'Pobranych nowych pozycji'; var jsI18N34dc0d706c982504f1a8838fe1ed93fb = 'Pobranych pozycji'; var jsI18N889574aebacda6bfd3e534e2b49b8028 = 'RGB'; var jsI18Nad59a826877a8eb72bf878960548d014 = 'Zdefiniowane kolory'; var jsI18N253a3a056b0da091fcc17a8ec71a6b73 = 'Napewno przenieść dział'; var jsI18N1087b55039fb3b9af6d3c7d7932892e2 = 'do działu'; var jsI18N49902c871cb31c63cb7caa8d7fed8a70 = 'poniżej działu'; var jsI18N03757668dcad47cce9806f1c5625d3e0 = 'Napewno usunać dział'; var jsI18Nad8f88f9b93e0e5820123ad1ae56cabe = 'Proszę potwierdzić usunięcie'; var jsI18N34dc0d706c982504f1a8838fe1ed93fb = 'Pobranych pozycji'; var jsI18N83c7b0d41acdf3b05cf1b0fc0fc76cf1 = 'Przekroczono pojemność lokalizacji, proszę dodać mniejszą ilość użytkowników';